sobota 15. srpna 2015

Ptáčkaření v Lednici

Poslední červencový týden jsem navštívil jižní Moravu, konkrétně Lednicko, ráj pro každého milovníka přírody a ptactva obzvlášť.

Formace hus velkých (Anser anser), které mě provázely celým týdnemVzhledem k časovému tlaku, který se na mě poslední dobou hrne, se v nejbližší době nemohu dostat k sepsání podrobnějšího článku o všech zajímavých setkáních, která jsem tam prožil.
Pro hrubou představu sem alespoň v číslech napíšu, co těch krásných sedm dní přineslo.
Pozoroval jsem 8053 kusů ptáků šestadevadesáti druhů, v terénu jsem strávil 41 hodin a 33 minut. Z těch 96ti druhů jich bylo pro mě nových 12. Mezi nejzajímavější patří třeba orel královský (Aquila heliaca), pisila čáponohá (Himantopus himantopus), nebo například sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Věřím, že se dá v této oblasti najít ještě mnohem více, ale i tak jsem velmi spokojený s výsledkem, když ještě připočtu fakt, že se zpěvem ozývalo ne víc než 10 druhů.

Čtyři letící pisily čáponohé (Himantopus himantopus) - jeden z největších zážitků z celého pobytu

Během návštěvy jsem prozkoumal vyhlášené ornitologické lokality, jako jsou rybník Nesyt, Lednické rybníky  -Mlýnský, Prostřední a Hlohovecký, a také Pálavu. Nejvíce mě ale pohltila lokalita, o které jsem dosud neslyšel. Její název je NPP Pastvisko u Lednice a leží jen pár stovek metrů od severní hranice Lednického zámeckého parku. Jedná se o mokřad s rozsáhlými podmáčenými plochami a litorálními porosty, ve kterých nachází hnízdiště a úkryt na tahové zastávce mnoho zajímavých druhů ptáků a i dalších zvířat.

Letící volavka stříbřitá (Egretta garzetta), kterou od znatelně větší volavky bílé (Egretta alba) poznáme i podle žlutě zbarvených prstů.

Na Pastvisku jsem strávil každé ráno od středy do pátku, což přineslo pozorování přibližně 70ti druhů, z těch nejzajímavějších to byli třeba ostříž lesní (Falco subbuteo), čáp černý (Ciconia nigra), hrdličky divoké (Streptopelia turtur), vodouši bahenní (Tringa glareola) a nebo volavky stříbřité (Egretta garzetta).

NPP Pastvisko u Lednice ze zbudované dřevěné pozorovatelny, na které jsem strávil mnoho hodin.

V posledním měsíci se poměrně intenzivně zabývám bahňáky na Slatině, která má být brzy napuštěna, takže až se vrátím z prázdninového pobytu na Vysočině, můžete očekávat článek právě o nich.

Kulík říční (Charadrius dubius) ze Slatiny, jako ochutnávka před dalším článkem.

Seznam pozorovaných druhů z Lednicka (druhy, které jsem viděl poprvé žlutě označeny):
Vrubozobí: labuť velká (Cygnus olor), husa velká (Anser anser), husice liščí (Tadorna tadorna), kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
Hrabaví: bažant obecný (Phasianus colchius)
Potápky: potápka roháč (Podiceps cristatus), potápka malá (Tachybaptus rufficolis)
Veslonozí: kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Volavky: volavka popelavá (Ardea cinerea), volavka bílá (Egretta alba), volavka stříbřitá (Egretta garzetta), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)
Čápi: čáp bílý (Ciconia ciconia), čáp černý (Ciconia nigra)
Dravci: káně lesní (Buteo buteo), luňák červený (Milvus milvus), luňák hnědý (Milvus migrans), orel mořský (Haliaeetus albicilla), orel královský (Aquila heliaca), moták pochop (Circus aeruginosus)
Sokoli: poštolka obecná (Falco tinnunculus), ostříž lesní (Falco subbuteo)
Krátkokřídlí: lyska černá (Fulica atra), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), chřástal vodní (Rallus aquaticus)
Dlouhokřídlí: pisila čáponohá (Himantopus himantopus), vodouš bahenní (Tringa glareola), kulík říční (Charadrius dubius), bekasina otavní (Gallinago gallinago), pisík obecný (Actitis hypoleucos), racek chechtavý (Larus ridibundus), rybák obecný (Sterna hirundo)
Měkkozobí: holub domácí (Columba livia f. domestica), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Svišťouni: rorýs obecný (Apus apus)
Srostloprstí: ledňáček říční (Alcedo atthis), vlha pestrá (Merops apiaster)
Šplhavci: strakapoud velký (Dendrocopos major), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), datel černý (Dryocopus martius), žluna zelená (Picus viridis)
Pěvci: žluva hajní (Oriolus oriolus), ťuhýk obecný (Lanius collurio), vrána obecná (Corvus corone), vrána šedá (Corvus cornix), kavka obecná (Corvus monedula), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora uhelníček (Parus ater), sýkora lužní (Parus montanus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), skřivan polní (Alauda arvensis), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), jiřička obecná (Delicon urbica), břehule říční (Riparia riparia), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), budníček menší (Phylloscopus collybita), cvrčilka zelená (Locustella naevia), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoebaenus), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla),pěnice pokřovní (Sylvia curruca), králíček ohnivý (Regulus ignicapilla), brhlík lesní (Sitta europaea), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), červenka obecná (Erithacus rubecula), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus), konipas bílý (Motacilla alba), konipas horský (Motacilla cinerea), konipas luční (Motacilla flava), linduška lesní (Anthus trivialis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), zvonek zelený (Carduelis chloris), konopka obecná (Carduelis cannabina), stehlík obecný (Carduelis carduelis), zvonohlík zahradní (Serinus serinus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Žádné komentáře:

Okomentovat